Onze vrienden

Onze gastlessen worden verzorgd door ervaringsdeskundigen die zich vrijwillig inzetten. We zijn onze voorlichters ontzettend dankbaar voor hun inzet; zonder hen was dit project niet mogelijk geweest.

Achter onze gastlessen gaat bovendien een hoop ander werk schuil: het ontwikkelen van trainingsmateriaal, promotiemateriaal, het organiseren van roosters…

Gelukkig hebben we hulp. Lees hieronder wie ons op welke manier heeft geholpen.

Wil jij ons ook helpen? Dat is lief! Mail naar info@gekindeklas.nl

De Kentering

Nijmegen • “Voor en door mensen uit de psychiatrie

De Kentering is een organisatie voor en door mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid.

GEK in de KLAS heeft door hun ondersteuning bij cliëntinitiatieven een plek gekregen. De meeste bijeenkomsten van onze voorlichters vinden daar plaats, we organiseren er onze trainingen en er zit altijd iemand voor ons klaar wanneer we vragen hebben.

Een groot gedeelte van de bezigheden van De Kentering bestaat uit het bieden van lotgenotencontact, belangenbehartiging en het geven van ondersteuning bij cliëntinitiatieven.

Een fijne broedplaats, met veel belangrijke taken. We zijn dankbaar dat we onder deze paraplu mogen vallen.

SPIG

Nijmegen • Stichting Preventie en Innovatie Gezondheidszorg

“De Stichting Preventie en Innovatie Gezondheidszorg (SPIG) subsidieert sinds 1991 kleinschalige en kortdurende projecten en activiteiten op het terrein van (geestelijke) gezondheidszorg en welzijn. De projecten die SPIG financieel ondersteunt, kenmerken zich door een vernieuwend karakter en preventieve meerwaarde voor sociaal-medische problematiek in de breedste zin van het woord.”

Onderdeel van de SPIG is de Goed voor Elkaar Challenge; een challenge om bij te dragen aan projecten, ideeën en initiatieven die een bijdrage leveren aan (mentale) gezondheid en onderlinge steun.

GEK in de KLAS heeft de challenge in 2022 gewonnen.

Nijmegen Stad van Compassie

Nijmegen • Sociaal maatschappelijk initiatief

“Er zijn meerdere steden van compassie wereldwijd. In Nederland zijn dat onder andere Groningen, Leiden, Rotterdam, Arnhem en Nijmegen. Zij sloten zich aan bij het Handvest voor Compassie. In Nijmegen is dat handvest door de burgermeester ondertekend.

Het uitgangspunt is gelijkwaardigheid tussen mensen en een positieve waardering van diversiteit. Meer met en voor elkaar doen; met hoofd, hart of handen.”

Elk jaar reikt Nijmegen Stad van Compassie de Compassiepluim uit; een prijs voor iemand of iets die of dat ‘harten verwarmt, mensen verbindt en welzijn bevordert’. In 2020 ontving GEK in de KLAS een eervolle vermelding.

GEK in de KLAS is daarna een aangesloten organisatie van Nijmegen Stad van Compassie geworden.

Huis van Compassie Nijmegen

Nijmegen • Ontmoetingsplaats

“Het Huis van Compassie is een laagdrempelige plek waarin veel verschillende activiteiten plaatsvinden, waarbij compassie met de kwetsbaren in onze samenleving centraal staat.

We organiseren een groot aantal activiteiten voor en met kwetsbaren in onze samenleving, maar tegelijkertijd ook voor mensen die het goed vergaat; juist de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen streven wij na, omdat dit kan leiden tot begrip en respect voor elkaar.”

GEK in de KLAS werkt graag samen met het Huis van Compassie, met name in het kader van kennisuitwisseling.

#ikbenopen

YMCA Nederland • Campagne

Maandag 5 oktober 2020 lanceert YMCA Nederland voor het tweede jaar de #ikbenopen campagne. Het is een collectieve bewustwordingscampagne waarbij opgeroepen wordt om via social media een imperfecte cirkel te delen. De cirkel laat zien dat je heel kan zijn (en meetelt), ook al ben je niet perfect.

Het doel hiervan: Nederland mentaal gezonder maken door openheid over psychische klachten te normaliseren. Klik op het logo voor meer informatie!

GEK in de KLAS doet voor het eerst mee in 2020. Destigmatisering is voor ons belangrijk en #ikbenopen is een mooi initiatief waar we graag achter staan. We hopen dan ook lang partner te blijven!

Tzitzo magazine

Roermond • Tijdschrift

“(Zelf)stigma belemmert herstel en maakt dat mensen hulp vermijden. Veel mensen ervaren stigma als zwaarder dan de aandoening zelf.

Vaak ontstaat stigma door onwetendheid, men begrijpt eigenlijk niet zo goed hoe het zit. Daar wil Tzitzo magazine iets aan veranderen! Door openheid te geven over mentale gezondheid en door de kwetsbaarheid in beeld te brengen, verlaagt Tzitzo drempels om hier open over te zijn.”

GEK in de KLAS steunt de weg naar destigmatisering, waar Tzitzo een prachtige rol in vervult. In magazine nr. 3 mocht GEK in de KLAS zich zelfs voorstellen als organisatie!

Gek van Kunst

Nijmegen • “De outsider in beeld”, expositie

“Gek van Kunst zet 37 kunstenaars met een psychische kwetsbaarheid in de schijnwerpers, in een grote tentoonstelling. Het grote publiek kan in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis (Mariënburgkapel) kennisnemen van het werk en even van deze bijzondere groep kunstenaars. De tentoonstelling is van 21 november tot 21 december 2020.

Tot aan de opening van de tentoonstelling exposeert een aantal kunstenaars van Gek van Kunst een selectie van hun werk in de etalage van de Marikenstraat 61. Zo krijgen de kunstenaars alvast een podium, dat elke drie weken wordt gewisseld.”

GEK in de KLAS verzorgt een lezing in de Mariënburgkapel tijdens de tentoonstelling. Daarnaast dragen we een warm hart toe aan alle kunsten; een geweldige uitlaatklep, zeker voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

DELA Fonds

Eindhoven • Binnen het thema Onbeperkt!

“Het DELA Fonds nodigt mensen met een beperking uit om als vrijwilliger iets goeds te doen voor een ander. Veel mensen met een beperking ontvangen hulp. Het DELA Fonds draait dat om, zodat mensen met een beperking anderen kunnen verrassen met hun kwaliteiten en talenten.

Iedereen wil van betekenis zijn. We willen dat iedereen ervaart dat hij of zij meedoet en ertoe doet. Want we zijn niet gelijk, maar we zijn wel gelijkwaardig.”

Het DELA Fonds heeft GEK in de KLAS geholpen met een ruime donatie voor het opstarten van ons initiatief.

Cellenbroederen

Nijmegen • Charitatieve stichting

“Het cellenbroedershuis, de Ellendige en andere Gevoegde Broederschappen is een charitatieve stichting. Het cellenbroedershuis beheert een vermogen dat al wordt opgebouwd sinds de Middeleeuwen. Het bestaat uit (belegd) kapitaal en landerijen in de Ooijpolder, bij Nijmegen.

Het cellenbroedershuis wil vooral nieuwe initiatieven en nieuw sociaal ondernemerschap stimuleren van instellingen die actief zijn in de Nijmeegse samenleving en in omliggende dorpen.”

Het cellenbroedershuis heeft een lange historie met het ondersteunen van psychiatrisch kwetsbaren, neem vooral een kijkje op de website (klik op afbeelding). GEK in de KLAS heeft een ruime donatie ontvangen voor het opstarten van ons initiatief.