Hoe werkt het?


Wat we aanbieden

GEK in de KLAS verzorgt gastlessen over psychiatrische kwetsbaarheden. Dat doen we op een leuke, maar zeker ook zorgvuldige manier.
Onze lessen bestaan voornamelijk uit een klein deel theorie, waarbij we ingaan op wat een psychiatrische kwetsbaarheid is en geven voorbeelden van een aantal diagnoses. Daarna vertelt de vrijwilliger een eigen ervaringsverhaal, waar het juist draait om hoe het is om met een dergelijke kwetsbaarheid te leven.
Er is altijd ruimte voor vragen.


Onze vrijwilligers zijn zorgvuldig getraind

Een gesprek voeren over psychiatrische kwetsbaarheden kan eng voelen. Vooral omdat je met het thema best zorgvuldig om moet gaan. Zomaar iemand naar een school sturen, doen we dan ook niet. Al onze vrijwilligers hebben een cursus doorlopen, zodat zij precies weten hoe verantwoordelijk een gastles te leiden. Daarnaast heeft elke voorlichter een buddy die ook mee komt; zo is niemand alleen en is er altijd extra ‘controle’.


Voor wie?

Wij geven met name lessen aan jongeren van 12+, maar we bieden ook les aan (jong)volwassenen. We geven les op middelbare scholen, MBO’s, HBO’s en universiteiten. In overleg zijn er ook lessen te arrangeren voor bedrijven, hulpverleners, kantoren, etc.


Les op maat

Elke les wordt op maat samengesteld. Dat betekent dat wij goed luisteren naar wat een school wil weten. Voor het middelbaar onderwijs verzorgen wij met name lessen die het begrip ‘psychiatrie’ introduceren in de belevingswereld van jongeren (in lessen maatschappijleer of tijdens een projectweek bijvoorbeeld). Op MBO’s, HBO’s en universiteiten kan er gekozen worden voor een thema in lijn met de opleiding. Denk dan aan lessen die gaan over hoe het is om opgenomen geweest te zijn, of hoe je mensen met een psychische kwetsbaarheid het beste kunt benaderen.
Ook wanneer er diagnose-specifieke vragen zijn, kunnen we hieraan voldoen door een persoon te sturen die ervaring heeft met die specifieke diagnose.
De duur van de les is eveneens bespreekbaar. We vragen in de meeste gevallen in ieder geval om een spreektijd van 45 minuten, om de basis te dekken.


Wanneer u een les aanvraagt

Wanneer u een les aanvraagt via het contactformulier, krijgen wij een mail binnen met uw verzoek. Onze coördinator neemt dan contact met u op en maakt een belafspraak. Tijdens de belafspraak zullen we het hebben over uw vraag en hoe wij daar het beste bij aansluiten.
De coördinator zoekt dan een vrijwilliger die het meest geschikt is om de les te leiden. De vrijwilliger gaat met zijn of haar buddy aan de slag om de les voor te bereiden. U krijgt dan informatie over wie er naar uw school komt en plannen we een les in.
Op de dag van de les komt de vrijwilliger met zijn of haar buddy naar uw school en zal de les leiden. Na het schoolbezoek ontvangt u nog een evaluatieformulier om te kijken of de les naar wens verlopen is.


Kosten

Wij vinden het belangrijk dat we mogen komen. Dat we kunnen werken aan destigmatisering en het gesprek kunnen aangaan over psychiatrische kwetsbaarheden. Dat vinden we zó belangrijk, dat we onze lessen in principe gratis aanbieden, om de drempel om ons uit te nodigen zo laag mogelijk te houden.
Wij maken uiteraard wel kosten voor onze lessen en het trainen van onze vrijwilligers. Wij zouden het op prijs stellen als u een vrijwillige donatie wil doen aan onze moederorganisatie De Kentering. Hiervan kunnen wij weer meer mensen trainen en onze missie voortzetten. De vrijwillige bijdrage is dus compleet vrijwillig; de hoogte is aan u / wat uw school kan missen. Alles is welkom, van 1 euro tot 1 miljoen 😉
Mocht uw school geen bijdrage kunnen missen; een klein presentje voor de vrijwilligers die langskomen, is altijd leuk.

Nazorg

Zoals gezegd, ontvangt u na de gegeven les van ons een evaluatieformulier. Zo kunnen wij de kwaliteit van onze lessen waarborgen.