Onze missie


Een missie is datgene wat een organisatie wil uitdragen. Het geeft aan waar een organisatie voor staat; een samenvatting van waarden en identiteit. GEK in de KLAS laat graag zien wat we doen en wat we daarmee willen bereiken. Dat hebben we onder woorden gebracht in onze missie die berust op drie pijlers: voorlichting, destigmatisering en (samen)werken.


Voorlichting

Het primaire doel van onze organisatie is het bieden van voorlichting over psychiatrische kwetsbaarheden aan scholieren en studenten. Dat proberen we op een leuke, maar zeker ook zorgvuldige manier te doen. ‘GEK in de KLAS’ is op die manier vrij letterlijk te nemen.


Destigmatisering

Ten tweede wil GEK in de KLAS helpen het stigma tegenover psychiatrische aandoeningen te verminderen en misverstanden recht te zetten. Mensen met een psychiatrische aandoening zijn niet ‘gek’; de naam van dit project heeft in die zin een provocerende maar ook prikkelende betekenis.


(Samen)werken

Ten derde betrekken we (bijna uitsluitend) mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid nauw bij dit project. Dat helpt bij hun herstel en zet aan tot maatschappelijke participatie.
GEK in de KLAS is opgezet vanuit De Kentering, een Nijmeegse organisatie voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. We werken tevens nauw samen met andere instellingen in de regio.